UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM!!!!

Pokud budete žádat o uznání jakýchkoliv předmětů, je potřeba, abyste k vaší žádosti VŽDY dodali také potvrzený sylabus předmětu z předchozího studia, který si chcete nechat uznat!! Bez těchto doplňujících materiálů je uznávání problematické, ne li nemožné (viz studijní řád FFUK). Vyhnete se tím komplikovanému a byrokratickému protahování  vyřízení vašich žádostí.