Instrukce k přihlášce BP/DP

Opakovaně připomínám, že je nezbytné po vyplnění a schválení tématu BP/DP v Předběžné přihlášce (viz formulář) provést několik dalších kroků, bez nichž nemůže nakonec dojít k vložení hotové práce do SIS a k její obhajobě. Po vyplnění zadání v SIS je třeba toto zadání vytisknout, nechat podepsat vedoucím práce a doručit na katedru k podpisu vedoucího katedry a následnému odevzdání na Studijní odd. Toto odevzdání zadání práce v papírové podobě musí proběhnout alespoň půl roku před plánovaným konáním obhajoby. Myslete, prosím, na to. Děkuji, M. Strouhal.

 

Úvod > Nástěnka > Informace od vedení katedry a sekretariátu > Instrukce k přihlášce BP/DP