Důležité upozornění – výuka v Teams

Důrazně žádáme všechny studenty, aby v MS Teams nedělali ve vytvořených kanálech žádné zásahy, ke kterým nemají oprávnění. V případě, že se tak stane omylem, tuto skutečnost ihned oznamte Dr. Komárkové.

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Důležité upozornění – výuka v Teams